Wedden op Schaatsen

Sinds een paar jaar wordt er in Nederland steeds meer gewed op schaatsen. Dat heeft meerdere oorzaken. Op internet worden steeds meer weddenschappen aangeboden. Daardoor hoeft men niet meer naar de plaatselijke tabakszaak, maar kan online inzetten. Bovendien is er op internet een veel groter aanbod van weddenschappen. Dat komt door de beperkingen van de reguliere aanbieders, die mogen namelijk ieder seizoen maar een klein aantal weddenschappen publiceren.

Een tweede reden voor het populairder worden van wedden op schaatsen is dat Nederland echt een schaatsland is. In de winter is er de laatste jaren bijna ieder weekend wel een schaatswedstrijd. Daardoor wordt het aantrekkelijk om regelmatig een gokje te wagen.

Disciplines

Verreweg de meest populaire discipline is het langebaanschaatsen, dat wordt gereden op een kunstijsbaan van 400 meter. Op deze baan worden afstanden gereden van tussen 500 meter en 10000 meter, en er zijn verschillende variaties voor mannen en vrouwen. Op diverse plekken in de wereld zijn ijsbanen van 400 meter en gereden tijden verschillen per baan. Vaak heeft dit te maken met de geografische ligging van de baan.

Een tweede populaire discipline is het shorttrack-schaatsen. Door het hoge tempo van de sporters en de voortdurende wisselingen van kopman en onverwachte wendingen is het spannend om hierop in te zetten.

Dan is er het marathonschaatsen, dat meestal in de vorm van 25 tot 250 ronden op een baan van 400 meter wordt gereden. Vroeger vond deze sport uitsluitend op natuurijs plaats, maar de sporters en het publiek wilden niet steeds wachten op goed ijs. Toch vinden er tijdens strenge winters nog steeds officiële marathonwedstrijden plaats op natuurijs.

Tot slot is er het kunstschaatsen. Dit is een jurysport, die meer weg heeft van een danswedstrijd dan van een race. U wedt dan ook niet op de snelste tijd, maar ook de hoogste score, voor de best uitgevoerde kür.

Informeer u regelmatig

Als u efficiënt te werk wilt gaan bij het wedden op schaatsen moet u de belangrijkste spelers door en door kennen. Het is daarbij van belang dat u de sporters niet alleen op de baan volgt, maar ook daarbuiten. Ieder voorval in het sportleven of privéleven van een schaatser of een conflict met een sponsor of een coach kan de prestaties beïnvloeden. U kunt zich bijvoorbeeld abonneren op een schaatsblad en u kunt ook regelmatig de grootste schaatssites bijhouden om zo niets aan het toeval over te laten. Uiteraard is het ook van belang om de wedstrijden live of op televisie te volgen.

Onderzoek de prestaties en resultaten van de schaatsers

Als een schaatser een grote reputatie heeft heeft dat invloed op de manier waarop men wedt. Het is ook belangrijk om te kijken hoe een sporter op een bepaalde baan heft gepresteerd in het verleden. Tot slot is het belangrijk om te onderzoeken of een speler vaak valt of fouten maakt die tot diskwalificatie leiden.

Wacht tot het laatste moment

In het schaatsen kunnen er op het laatste moment onverwachte veranderingen plaatsvinden, zoals het uitvallen van sporters, onvoorziene verandering van ijsbaan of eventueel zelfs invallende dooi. Als u ervan overtuigd bent dat u alle gegevens bij elkaar hebt kunt de weddenschap aangaan.